Charlotte Sofia

Charlotte Sofia

Born 10-16-2014
8lb 14oz
Emery Clementine

Emery Clementine

Born 10-03-2014
8lb 5oz
Maeve Junanne

Maeve Junanne

Born 09-29-2014
9lb 14oz
Gabriel

Gabriel

Born 09-05-2014
7lb 2oz
Cord

Cord

Born 05-14-2013
7lb 1oz
Jude

Jude

Born 10-11-2012
Walker

Walker

Born 07-20-2012
Shepherd

Shepherd

10lb 5oz